7. 5. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Buková u Příbramě Renata Rampová

 

oznamuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:

 

je volební místnost v budově Obecního úřadu v Bukové u Příbramě 109

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Bukové dne 7.5.2019

 

Renata Rampová, starostka

 

Oznámení o době konání voleb