Obec Malá Buková

Malá Buková 4Asi 1200 m severně od Bukové, na okraji Brdských lesů (Hřebenů), v osamocené vyvýšené poloze, s krásným výhledem na Hřebeny a dále na severovýchod.

Při výjezdu z Bukové směrem na Hostomice je těsně za zámkem úzká odbočka doprava. Po ní je možné se dostat do Malé Bukové. Dále za touto osadou je již značka zákazu vjezdu (vjezd do lesa jen na povolení). Dále však pokračuje zelená turistická značka, která navazuje u památníku padlým na další rozsáhlou síť turistických tras.

Část Brdské pahorkatiny Hřebeny není již vojenským pásmem (jako je tomu u větší části středních Brd). Hřebeny jsou významnou turistickou oblastí s četnými turistickými trasami.

Severně od Bukové je vidět Holý vrch (631 m n.m.), Malý vrch (627), Písek (690) a Kuchyňka (635). Na Kuchyňce je vidět mohutná věž otočného radiolokátoru.

V Malé Bukové najdete mimo jiné pomník partizánského oddílu Smrt fašismu, naproti pomníku je dům čp. 40, kde bývalo sídlo štábu. Dále severně je v lese další památník padlým (podrobnější informace viz kapitola Historie obce/Druhá světová válka).

 

Fotogalerie – Obec Malá Buková