Poplatky za psy na rok 2019

Byl zahájen výběr poplatku za psy na rok 2019.

Výše poplatku je stanovena

dle Obecně závazné vyhlášky obce Buková u Příbramě

o místních poplatcích.

Sazby

1) Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a) za prvního psa 60,- Kč

b) za každého dalšího 80,- Kč

Poplatek prosím uhraďte do konce března 2019 v kanceláři OÚ Buková u Příbramě.

Zároveň upozorňujeme majitele nepřihlášených psů na povinnost jejich registrace a úhrady poplatku.