Program rozvoje obce Buková 2018-2024

Obec Buková u Příbramě předkládá dne 15.2.2018 k veřejnému připomínkování dokument Program rozvoje obce Buková u Příbramě na období 2018-2024. Občané mohou své připomínky zasílat na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo přinést osobně na obecní úřad do 26.2.2018.

Dokument je umístěn na úřední desce http://bukova.net/uredni-deska/