Tříděný odpad – papír

Papír patří do modrého kontejneru. Odtud je svážen na dotřiďovací linku. Na ní dochází k vytřídění příměsí a nečistot (cca 9 %) a k roztřídění na jednotlivé komodity např. lepenka, noviny, časopisy a smíšený papír. Nakonec je papír lisován do balíků (jeden váží až 800 kg) a prostřednictvím odběratelů je dodáván do papíren k dalšímu zpracování a využití. V papírnách je sběrový papír v tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve vodě na kašovitou hmotu (papírovou vlákninu a další příměsi). Vláknina obsahující až 97% vody se odvádí přes síta na další zpracování do papírenského stroje, kde se natírá na síta, předsouší, lisuje, hladí a dosouší až je z ní znovu papír, karton nebo lepenka.

 papir