Výbory zastupitelstva

Finanční výbor
Předseda: Pavel Urbánek
Členové:   Marian Skrip, Radek Bálek

Kontrolní a revizní výbor
Předseda: Petr Pomahač
Členové:   Svatopluk Lád, Richard Simín

Kulturní komise
Předseda:  Ivana Hergottová
Členové:    Jaroslava Bartošová

Ověřovatelé: Pavel Urbánek, Petr Pomahač

Zapisovatelka: Ivana Hergottová

Účetní pracovnice a pokladník: Bálková Alena